Everreach: Project Eden

Everreach: Project Eden

Headup • Δράση και περιπέτεια • Παιχνίδια ρόλων • Παιχνίδια βολών
Για ηλικίες από 16 ετών και άνω
PEGI 16
Έντονη βία

Περιγραφή

WELCOME TO EDEN Everreach: Project Eden is a fast-paced, story-driven action-RPG set on the visually stunning Planet Eden. In Everreach, you play as Nora Harwood, member of Everreach’s Security Division, on a mission to secure the colonization process of Eden and investigate mysterious incidents. Explore this vast alien world and descend into the planet’s depths to discover the ancient secrets of a long-forgotten civilization. Packed with tactical ground combat, high-speed vehicular warfare and a compelling level and skill system, Everreach immerses you in its intriguing story and diversified gameplay.

Δημοσιεύτηκε από

Headup

Αναπτύχθηκε από

Elder Games

Ημερομηνία κυκλοφορίας

12/4/2019

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Δυνατότητες

  • Ένας παίκτης
  • Επιτεύγματα Xbox
  • Παρουσία Xbox
  • Αποθήκευση στο cloud Xbox
  • Xbox Live