Captain's Choice Bundle
Captain's Choice Bundle

Captain's Choice Bundle

Artifex Mundi • Δράση και περιπέτεια
35,99 €
6 Υποστηριζόμενες γλώσσες
6 Υποστηριζόμενες γλώσσες
PEGI 12
PEGI 12
Μέτρια χρήση βίας

Περιγραφή

Yo Ho Ho! Ahoy, me hearties! Batten down the hatches and get ready for the stormy collection that will blow you down from the deck! Loot this precious treasure and have three exciting adventures: - Skyland: Heart of the Mountain Join your trusty crew of airship Nightingale and travel across the world created on the shoulders of slumbering giants! - Uncharted Tides: Port Royal Encounter an amazing menagerie of seadogs and landlubbers in this swashbuckling pirate adventure and find the damned ship - Cursed Rose! - Nightmares from The Deep 3: Davy Jones Face the legendary pirate Davy Jones and find mythical treasure hidden away on a cursed island. Arrr you ready? Then all hands on deck, weigh anchor and hoist the mizzen!

Δημοσιεύτηκε από
Artifex Mundi
Αναπτύχθηκε από
Artifex Mundi
Ημερομηνία κυκλοφορίας
8/4/2021

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

Xbox One
Xbox Series X|S

Δυνατότητες

4K Ultra HD
Ένας παίκτης
Επιτεύγματα Xbox
Παρουσία Xbox
Αποθήκευση στο cloud Xbox
Xbox Live