Agatha Knife
Agatha Knife

Agatha Knife

Mango Protocol • Δράση και περιπέτεια
7 Υποστηριζόμενες γλώσσες
7 Υποστηριζόμενες γλώσσες
Για ηλικίες από 12 ετών και άνω
PEGI 12
Τρόμος

Περιγραφή

Embark on this twisted adventure with Agatha, a child torn between her love for eating meat and her friendships with animals. Join her as she discovers religion and creates her own, Carnivorism, to convince the animals that the sacrifice of their flesh is the secret to their eternal happiness. Tackle controversial topics through the eyes of a child in this satirical adventure that lures you to the dark corners of everyday life. Create your own religion piece by piece in this uniquely colorful and hand-crafted world. Meet the peculiar characters of this Psychotic Adventure and uncover their stories that unfold as you progress during your quest. Join Agatha. Believe in Carnivorism.

Δημοσιεύτηκε από

Mango Protocol

Αναπτύχθηκε από

Mango Protocol

Ημερομηνία κυκλοφορίας

27/4/2018

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Δυνατότητες

  • Επιτεύγματα Xbox
  • Παρουσία Xbox
  • Αποθήκευση στο cloud Xbox
  • Xbox Live
;