ACA NEOGEO THE LAST BLADE 2
ACA NEOGEO THE LAST BLADE 2

ACA NEOGEO THE LAST BLADE 2

HAMSTER Corporation • Παιχνίδια μάχης
Για ηλικίες από 12 ετών και άνω
PEGI 12
Βία

Περιγραφή

THE LAST BLADE 2 is a fighting game released by SNK in 1998. The Four Gods aiming to seal Hell's Gate and the eternal dead who aim to stop them are in the middle of an intense battle. A variety of systems have been introduced. Characters have their own individual Sword Quality, the ability to Repel and turn back enemy attacks, Desperation Moves and Super Desperation Moves, as well as the ability to cancel enemy moves and sequence them into Desperation Moves known as Super Cancel. The "ACA NEOGEO" series has faithfully reproduced many classic NEOGEO masterpieces. Players can change various game settings such as game difficulty, and also reproduce the atmosphere of arcade display settings at that time. Players can also compete against each other from all over the world with their high scores. Please enjoy the masterpiece that built a generation for video games.

Δημοσιεύτηκε από

HAMSTER Corporation

Αναπτύχθηκε από

HAMSTER Corporation

Ημερομηνία κυκλοφορίας

15/2/2018

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Δυνατότητες

  • Τοπικό παιχνίδι για πολλούς παίκτες Xbox (2-2)
  • Xbox Live