ACA NEOGEO FATAL FURY
ACA NEOGEO FATAL FURY

ACA NEOGEO FATAL FURY

HAMSTER Corporation • Παιχνίδια μάχης
7,05 €
PEGI 12
PEGI 12
Βία

Περιγραφή

"FATAL FURY" is a fighting game released by SNK in 1991. Players take part in brutal street fights in a variety of locations, with the goal of toppling the infamous crime lord Geese Howard. The game includes very unique features when compared to other fighting games available at the time, including a special Line Battle system that allows players to traverse between the foreground and background and 2-player co-op functionality. The "ACA NEOGEO" series has faithfully reproduced many classic NEOGEO masterpieces. Players can change various game settings such as game difficulty, and also reproduce the atmosphere of arcade display settings at that time. Players can also compete against each other from all over the world with their high scores. Please enjoy the masterpiece that built a generation for video games. *This title is based off the MVS (NEOGEO for arcades) version. There may be differences between this version and the versions for the home NEOGEO console and other home consoles.

Δημοσιεύτηκε από
HAMSTER Corporation
Αναπτύχθηκε από
HAMSTER Corporation
Ημερομηνία κυκλοφορίας
23/3/2017

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

Xbox One
Xbox Series X|S

Δυνατότητες

Τοπικό παιχνίδι για πολλούς παίκτες Xbox (2-2)
Ένας παίκτης
Επιτεύγματα Xbox
Παρουσία Xbox
Αποθήκευση στο cloud Xbox
Xbox Live