ACA NEOGEO STREET HOOP
ACA NEOGEO STREET HOOP

ACA NEOGEO STREET HOOP

HAMSTER Corporation • Αθλητισμός

Περιγραφή

STREET HOOP is a street basketball game released by Data East in 1994. Pick a team from the 10 competing countries and aim to be the world's best. In addition to a variety of techniques, power can be charged and released for flashy super dunk shots, making for exhilarating street basketball. The "ACA NEOGEO" series has faithfully reproduced many classic NEOGEO masterpieces. Players can change various game settings such as game difficulty, and also reproduce the atmosphere of arcade display settings at that time. Players can also compete against each other from all over the world with their high scores. Please enjoy the masterpiece that built a generation for video games.

Δημοσιεύτηκε από

HAMSTER Corporation

Αναπτύχθηκε από

HAMSTER Corporation

Ημερομηνία κυκλοφορίας

9/11/2017

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Δυνατότητες

  • Τοπικό παιχνίδι για πολλούς παίκτες Xbox (2-2)
  • Xbox Live