ACA NEOGEO FATAL FURY 2
ACA NEOGEO FATAL FURY 2

ACA NEOGEO FATAL FURY 2

HAMSTER Corporation • Παιχνίδια μάχης
7,05 €
PEGI 12
PEGI 12
Βία

Περιγραφή

"FATAL FURY 2" is a fighting game released by SNK in 1992. Terry, Andy, Joe return from the previous installment along withfive new fighters in order to decide whi is the strongest one. In addition to Desperation Moves which can change the outcome of the battle, the two-lane plane mechanic is back stronger than ever, allowing players to fight each other in stage backgrounds. The "ACA NEOGEO" series has faithfully reproduced many classic NEOGEO masterpieces. Players can change various game settings such as game difficulty, and also reproduce the atmosphere of arcade display settings at that time. Players can also compete against each other from all over the world with their high scores. Please enjoy the masterpiece that built a generation for video games.

Δημοσιεύτηκε από
HAMSTER Corporation
Αναπτύχθηκε από
HAMSTER Corporation
Ημερομηνία κυκλοφορίας
20/4/2017

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

Xbox One
Xbox Series X|S

Δυνατότητες

Τοπικό παιχνίδι για πολλούς παίκτες Xbox (2-2)
Xbox Live