Abyss: The Wraiths of Eden
Abyss: The Wraiths of Eden

Abyss: The Wraiths of Eden

Artifex Mundi • Δράση και περιπέτεια • Οικογένεια και παιδιά • Γρίφοι και κουίζ
14,99 €
PEGI 7
PEGI 7
Φόβος

Περιγραφή

Discover and investigate a forgotten underwater city built in an intriguing Art-Deco style. This former utopia hides many spine-chilling secrets and supernatural forces, the remains of which still lurk in every corner. Face the ancient evil that is hiding in the deepest chambers of the city of Eden. Hold your breath and dive into the game to experience the wonders of the underworld for yourself.

Δημοσιεύτηκε από
Artifex Mundi
Αναπτύχθηκε από
Artifex Mundi
Ημερομηνία κυκλοφορίας
20/10/2017

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

Xbox One
Xbox Series X|S

Δυνατότητες

Ένας παίκτης
Επιτεύγματα Xbox
Παρουσία Xbox
Αποθήκευση στο cloud Xbox
Xbox Live

Συμπερίληψη