Dark Arcana: The Carnival
Dark Arcana: The Carnival

Dark Arcana: The Carnival

Artifex Mundi • Δράση και περιπέτεια • Οικογένεια και παιδιά • Γρίφοι και κουίζ
14,99 €
PEGI 7
PEGI 7
Φόβος

Περιγραφή

Find the missing woman lost in a mysterious Carnival of Horrors. Investigate two worlds: the one you know and an alternate plane existing behind the Hall of Mirrors. Discover the secret of an ancient being known as the Evil One. Reveal the story of star-crossed lovers and stop the Evil One from breaking its magical chains and invading our world.

Δημοσιεύτηκε από
Artifex Mundi
Αναπτύχθηκε από
Artifex Mundi
Ημερομηνία κυκλοφορίας
17/3/2017

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

Xbox One
Xbox Series X|S

Δυνατότητες

Ένας παίκτης
Επιτεύγματα Xbox
Παρουσία Xbox
Αποθήκευση στο cloud Xbox
Xbox Live

Συμπερίληψη