Các tựa game trong PC Game Pass có nền là hình ảnh không gian trên màn hình máy tính

Mời bạn bè

Tập hợp nhóm rồi chọn cuộc phiêu lưu của bạn. Tặng tối đa 5 người bạn bản dùng thử PC Game Pass miễn phí trong 14 ngày. Chỉ cần đăng nhập và yêu cầu bản dùng thử để chia sẻ với bạn bè. PC Game Pass giúp bạn dễ dàng chơi nhiều game hơn như Rainbow Six Siege, Age of Empires IV, v.v. cùng với những người bạn yêu quý.

Có áp dụng điều khoản. Chỉ các thành viên mới mới có thể sử dụng được bản dùng thử.

Cách thức hoạt động

Biểu tượng bảng điều khiển Xbox Series X

1. Đăng nhập bằng tài khoản của bạn

Đăng nhập bằng cùng một tài khoản với tư cách thành viên PC Game Pass hoặc Ultimate để xem bạn có đủ điều kiện hay không.

Biểu tượng bộ điều khiển không dây Xbox

2. Mời tối đa 5 người bạn

Bạn có thể mời tối đa 5 người bạn. Sao chép liên kết/mã dùng thử có sẵn, dán vào ứng dụng email hoặc văn bản mà bạn yêu thích rồi gửi cho bạn bè. Chỉ các thành viên mới mới có thể sử dụng được bản dùng thử.

Biểu tượng cáp HDMI

3. Kiểm tra lại

Bạn bè của bạn sẽ có 30 ngày để sử dụng bản dùng thử miễn phí với điều kiện họ không phải là thành viên Game Pass hiện tại hoặc trước đây. Nếu họ không sử dụng, bản dùng thử sẽ có sẵn để chia sẻ lại sau 30 ngày. Bạn có thể xem trạng thái của các bản dùng thử được chia sẻ bằng cách đăng nhập lại vào xbox.com/sharepcgamepass.

Câu hỏi thường gặp