The Church in the Darkness

The Church in the Darkness

Fellow Traveller • Hành động và phiêu lưu
Cho 16 tuổi trở lên
16+
Bạo lực Mạnh, Ngôn từ Mạnh

Mô tả

Vào năm 1977, cháu trai của bạn đã tham gia một giáo phái tôn giáo và cùng họ chuyển vào sống tại rừng rậm Nam Mỹ để thành lập Thành phố Tự do. Việc lẻn vào cộng đồng này, tìm hiểu xem thực ra có chuyện gì đang diễn ra và quyết định có nên đón cháu mình về không tùy thuộc vào bạn. Xâm nhập và khu vực tách biệt và điều tra những người sống ở đó. Kịch bản thay đổi mỗi lần bạn chơi, và bạn phải xác định mức độ nguy hiểm mà những người lãnh đạo Rebecca và Isaac sẽ gặp phải mỗi lần. Đây là một xã hội không tưởng hay một nhà tù áp bức?

Được phát hành bởi

Fellow Traveller

Được phát triển bởi

Paranoid Productions

Ngày phát hành

8/1/2019

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Chức năng

  • 4K Ultra HD
  • Một người chơi
  • Xbox One X Nâng cao
  • Xbox achievements
  • Xbox cloud saves
  • Xbox Live