Skate City
Skate City

Skate City

Snowman • Hành động và phiêu lưu • Mô phỏng • Thể thao
18 ngôn ngữ được hỗ trợ
18 ngôn ngữ được hỗ trợ
Cho 7 tuổi trở lên
7+
Bạo lực Nhẹ nhàng

Mô tả

Skate the streets of real-world, iconic destinations from around the globe. Master combos of flip tricks, manuals, and grinds to set high scores in challenge mode, or ride at your own pace with Endless Skate. Head over to the skate shop to customize your skater & unlock everything else available!

Được phát hành bởi

Snowman

Được phát triển bởi

Agens, Room 8

Ngày phát hành

6/5/2021

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Chức năng

  • Một người chơi
  • Xbox achievements
  • Xbox cloud saves
  • Xbox Live