PAC-MAN MUSEUM+ Bonus Figure Set
PAC-MAN MUSEUM+ Bonus Figure Set

PAC-MAN MUSEUM+ Bonus Figure Set

Bandai Namco Entertainment Inc. • Hành động và phiêu lưu • Cổ điển • Câu đố & chuyện phiếm
Yêu cầu một trò chơi
Yêu cầu một trò chơi

Nội dung này yêu cầu một trò chơi (được bán riêng).

Mô tả

*To use this content, you must have already purchased the full title. Additionally, you may need to update the title with the latest patch. A set of 5 figures to show off in your PAC-MAN MUSEUM+ virtual arcade. Figures Included: • PAC-MAN D (Silver) • PAC-MAN D (Gold) • PAC-MAN E (Silver) • IZIKE (Silver) • PAC-MOM (Silver) *Decorate your arcade with your figures after downloading by going to Menu > Customize.

Được phát hành bởi

Bandai Namco Entertainment Inc.

Được phát triển bởi

NOW PRODUCTION Co., Ltd.

Ngày phát hành

4/8/2022

Có thể chơi được trên

  • PC
  • Xbox One
  • Xbox Series X|S