Minute of Islands
Minute of Islands

Minute of Islands

Mixtvision • Hành động và phiêu lưu
10 ngôn ngữ được hỗ trợ
10 ngôn ngữ được hỗ trợ
Cho 12 tuổi trở lên
12+
Kinh dị, Bạo lực Vừa phải

Mô tả

You are Mo, a skilled tinkerer, living with her family on a pastoral archipelago, once inhabited by an ancient race of inscrutable giants. Their otherworldly but vital machines, festering in the underbellies of the islands themselves, must be kept going or an ever-present threat will swallow all. Mo vows to restore the hidden engines in time, but is this truly what she needs?

Được phát hành bởi

Mixtvision

Được phát triển bởi

Studio Fizbin

Ngày phát hành

15/6/2021

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Chức năng

  • Một người chơi
  • Xbox achievements
  • Xbox cloud saves
  • Xbox Live