Middle-earth™: Shadow of War™ Definitive Edition Content

Middle-earth™: Shadow of War™ Definitive Edition Content

Warner Bros. InteractiveHành động và phiêu lưu
Yêu cầu một trò chơi
Yêu cầu một trò chơi
Cho 18 tuổi trở lên
18+
Bạo lực Cực đoan

In-Game Purchases

Nội dung này yêu cầu một trò chơi (được bán riêng).

Mô tả

Middle-earth™: Shadow of War™ Definitive Edition Content

Được phát hành bởi

Warner Bros. Interactive

Được phát triển bởi

Monolith Productions