Lonesome Village

Lonesome Village

Ogre PixelHành động và phiêu lưu
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Phân phối thông minh Xbox
Phân phối thông minh Xbox
Giảm giá: tiết kiệm 179.960,00 ₫, kết thúc sau 12 ngày
10 ngôn ngữ được hỗ trợ
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Phân phối thông minh Xbox
Phân phối thông minh Xbox
Giảm giá: tiết kiệm 179.960,00 ₫, kết thúc sau 12 ngày
10 ngôn ngữ được hỗ trợ

Mô tả

The puzzle-solving fantasy adventure with social simulation. Lonesome Village is a cozy, quiet town struggling to rebuild after a strange calamity wiped out their homes. Take the role of Wes the coyote and help bring this village back from the brink of destruction in a puzzle-filled life sim!

Được phát hành bởi

Ogre Pixel

Được phát triển bởi

Ogre Pixel

Ngày phát hành

11/1/2022

Có thể chơi được trên

 • Xbox One
 • Xbox Series X|S

Chức năng

 • 4K Ultra HD
 • Một người chơi
 • 60fps+
 • 120fps
 • Optimized for Xbox Series X|S
 • Giao hàng Thông minh
 • Xbox achievements
 • Xbox cloud saves
 • Xbox Live