Kid Tripp

Kid Tripp

Four Horses • Hành động và phiêu lưu • Cổ điển • Trò chơi nền tảng
Optimizado para Xbox Series X|S
Optimizado para Xbox Series X|S
Smart Delivery
Smart Delivery
Xbox Play Anywhere
Optimizado para Xbox Series X|S
Optimizado para Xbox Series X|S
Smart Delivery
Smart Delivery
Xbox Play Anywhere

Descripción

Kid Tripp has crashed on a mysterious island and now the local wildlife is out to ruin his day. Run and jump your way through 20 levels of intense platforming madness in this tough-as-nails platformer! Have you got what it takes to help Kid Tripp escape?

Publicado por

Four Horses

Fecha de lanzamiento

11/19/2020

Có thể chơi được trên

 • PC
 • Xbox One
 • Xbox Series X|S

Funcionalidades

 • Một người chơi
 • 60fps+
 • Optimized for Xbox Series X|S
 • Giao hàng Thông minh
 • Bảng Trò chơi PC
 • Xbox achievements
 • Xbox cloud saves
 • Xbox Play Anywhere
 • Xbox Live