Kid Tripp
Kid Tripp

Kid Tripp

Four Horses • Hành động và phiêu lưu • Cổ điển • Trò chơi nền tảng
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Phân phối thông minh Xbox
Phân phối thông minh Xbox
Xbox Play Anywhere
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Phân phối thông minh Xbox
Phân phối thông minh Xbox
Xbox Play Anywhere

Mô tả

Kid Tripp has crashed on a mysterious island and now the local wildlife is out to ruin his day. Run and jump your way through 20 levels of intense platforming madness in this tough-as-nails platformer! Have you got what it takes to help Kid Tripp escape?

Được phát hành bởi

Four Horses

Ngày phát hành

19/11/2020

Có thể chơi được trên

 • PC
 • Xbox One
 • Xbox Series X|S

Chức năng

 • Một người chơi
 • 60fps+
 • Optimized for Xbox Series X|S
 • Giao hàng Thông minh
 • Bảng Trò chơi PC
 • Xbox achievements
 • Xbox cloud saves
 • Xbox Play Anywhere
 • Xbox Live