Kaze and the Wild Masks

Kaze and the Wild Masks

SOEDESCOHành động và phiêu lưuTrò chơi nền tảng
Cho 7 tuổi trở lên
7+
Bạo lực Nhẹ nhàng, Sợ hãi

+Ưu đãi khi mua hàng trong ứng dụng.

Mô tả

In Kaze and the Wild Masks, you journey through the Crystal Islands in 90’s classics platformer style. Play as Kaze and save your friend Hogo from a curse that spread chaos around the islands. Face enraged living vegetables by invoking the powers of the Wild Masks. Pounce ferociously like a tiger, soar through the sky like an eagle, sprint fiercely like a lizard and rule the sea like a shark.

Được phát hành bởi

SOEDESCO

Được phát triển bởi

PixelHive Studio

Ngày phát hành

3/26/2021

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Chức năng

  • 4K Ultra HD
  • 60fps+
  • Xbox achievements
  • Xbox clubs
  • Xbox cloud saves
  • Xbox Live