Decay Collection

Decay Collection

Shining Gate SoftwareHành động và phiêu lưu
Cho 18 tuổi trở lên
18+
Bạo lực Cực đoan, Chửi thề Nhẹ nhàng, Kinh dị

Mô tả

Get both Decay and Decay - The Mare including all seven episodes in this compilation package.

Được phát hành bởi

Shining Gate Software

Được phát triển bởi

Shining Gate Software

Ngày phát hành

5/29/2020

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Chức năng

  • Một người chơi
  • Xbox Live