Decay Collection

Decay Collection

Shining Gate Software • Hành động và phiêu lưu
Cho 18 tuổi trở lên
18+
Bạo lực Cực đoan, Chửi thề Nhẹ nhàng, Kinh dị

Description

Get both Decay and Decay - The Mare including all seven episodes in this compilation package.

Published by

Shining Gate Software

Developed by

Shining Gate Software

Release date

5/29/2020

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Capabilities

  • Một người chơi
  • Xbox Live