Axiom Verge 1 & 2 Bundle

Axiom Verge 1 & 2 Bundle

Thomas Happ Games LLCHành động và phiêu lưu
11 ngôn ngữ được hỗ trợ
11 ngôn ngữ được hỗ trợ
Cho 12 tuổi trở lên
12+
Bạo lực Nhẹ nhàng, Sợ hãi, Chửi thề Nhẹ nhàng

Mô tả

Axiom Verge and Axiom Verge 2: Two great games, one great price!

Được phát hành bởi

Thomas Happ Games LLC

Được phát triển bởi

Thomas Happ Games LLC

Ngày phát hành

7/11/2023

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Chức năng

  • 60fps+
  • Bảng Trò chơi PC
  • Xbox Live