AVICII Invector: TIM Track Pack
AVICII Invector: TIM Track Pack

AVICII Invector: TIM Track Pack

Wired Productions • Nhạc • Khác
Yêu cầu một trò chơi
Yêu cầu một trò chơi

Nội dung này yêu cầu một trò chơi (được bán riêng).

Mô tả

Continue the AVICII Invector party with the TIM Track Pack DLC for AVICII: Invector. The TIM Track Pack includes five additional fan-loved tracks from the album TIM. Tracklist: 1) Bad Reputation 2) Freak 3) Heart Upon My Sleeve 4) Peace Of Mind 5) SOS

Được phát hành bởi

Wired Productions

Được phát triển bởi

Hello There Games

Ngày phát hành

8/9/2020

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Chức năng

  • Nhiều người chơi cục bộ

Hoạt động với