AVICII Invector: Magma Track Pack
AVICII Invector: Magma Track Pack

AVICII Invector: Magma Track Pack

Wired Productions • Nhạc • Đua xe & máy bay
Yêu cầu một trò chơi
Yêu cầu một trò chơi

Nội dung này yêu cầu một trò chơi (được bán riêng).

Mô tả

Keep the AVICII Invector party going with FIVE new tracks to play, all set in the brand new new Magma world setting. AVICII Invector - Magma Track Pack brings highly requested tracks from across the AVICII back catalogue to AVICII Invector for the first time ever, along with an additional all-new Magma World. Tracklist: 1) Trouble 2) Sunshine 3) Addicted To You 4) My Feelings For You 5) Seek Bromance

Được phát hành bởi

Wired Productions

Được phát triển bởi

Hello There Games

Ngày phát hành

8/9/2020

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Chức năng

  • Nhiều người chơi cục bộ

Hoạt động với