Apsulov: End of Gods
Apsulov: End of Gods

Apsulov: End of Gods

Digerati • Hành động và phiêu lưu
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Phân phối thông minh Xbox
Phân phối thông minh Xbox
12 ngôn ngữ được hỗ trợ
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Phân phối thông minh Xbox
Phân phối thông minh Xbox
12 ngôn ngữ được hỗ trợ
Cho 16 tuổi trở lên
16+
Bạo lực Mạnh, Ngôn từ Mạnh

Mô tả

The humans dug deep below the earth to find the mercy of the gods. What they found was never meant to reach the surface. Not on Midgard, nor any of Yggdrasil’s realms. You wake in a facility built to research the worlds of Yggdrasil. Survive lurking dangers as you journey through a world of technology and mythological artifacts, where chaos rules over the human realm. It is in this chaos that you find your purpose and destiny.

Được phát hành bởi

Digerati

Được phát triển bởi

Angry Demon Studio / Kittehface

Ngày phát hành

17/9/2021

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Chức năng

  • 4K Ultra HD
  • HDR10
  • Một người chơi
  • Optimized for Xbox Series X|S
  • Giao hàng Thông minh
  • Xbox achievements
  • Xbox cloud saves
  • Xbox Live