Surviving the Aftermath
Surviving the Aftermath

Surviving the Aftermath

Paradox Interactive • Simülasyon • Strateji
85,00 ₺
5 Erişilebilirlik özelliği
5 Erişilebilirlik özelliği
PEGI 7
PEGI 7
Şiddet

+Uygulama içi satın almalar sunar.

Açıklama

Kıyamet sonrası bir gelecekte hayatta kal ve zenginleş; kaynaklar kıt ama fırsatlar seni çağırıyor! Felaketlere göğüs gerecek en üstün koloniyi kur, koloni sakinlerini koru ve harap olmuş bir dünyaya yeniden uygarlık getir. Koloni sınırlarının dışına çıkıp çorak diyarları keşfederek kaynak topla, rakip kolonilerle görüş ve dünyanın sırlarını ortaya çıkar. Surviving the Aftermath Temel Özellikler: ◾Koloni Kur ve Yönet: Dünyanın sonunu getiren bir olayın ardından hayatta kalanlarla bir koloni kur ve bu koloniyi yönet. 130'dan fazla bina inşa et ve tehlike dolu acımasız bir dünyada hayatta kal. Hazırlıklı ol; doğal afetler veya çevresel felaketler kötü donanımlı bir yerleşimin sonunu getirebilir. ◾Uzman Görevlendir ve Yönet: Koloninin kaynaklarını yönetmek için her biri özel becerilere ve amaçlara sahip 80'den fazla eşsiz Uzman görevlendir. Koloniyi saldıran haydutlardan ve yakıp yıkan vahşi yaşamdan korumak için uzmanlarını teçhizatla donat. ◾Prosedürlere Göre Oluşturulmuş Bir Dünyayı Keşfet: Uzmanlarını koloninin dışına, prosedürlere göre oluşturulmuş bir dünyaya gönder. Rakip koloni liderleriyle tanış ve kaynak takas et ya da hayatta kalmak için rekabet et. Uzmanlar, karakollar kurup malzeme toplayarak kolonine avantaj sağlayabilir. ◾Zor Kararlar Al: Kıyamet sonrası dünyada hayatta kalmak, imkânsız kararlar almak demektir. Koloninin kaderi senin kararlarına bağlı, yaptığın her seçim koloninin mutluluğunu ve geleceğini etkileyebilir. ◾Gerçeği Keşfet: Uzmanlar dünyayı keşfederken gizemli olaylara rastlayacaklar. Kıyamete dair sırları ortaya çıkar ve tekrar yaşanması ihtimaline karşı kolonini hayatta kalacak şekilde hazırla.

Yayımlayan:
Paradox Interactive
Geliştiren:
Iceflake Studios Oy
Çıkış tarihi
16.10.2019

Oynatılabilir

Xbox One
Xbox Series X|S

Özellikler

Tek oyuncu
Xbox bulut kayıtları
Xbox Live

Bu oyun için eklentiler