Submerged
Submerged

Submerged

Uppercut Games Pty Ltd • Aksiyon ve macera • Platform oyunları
57,81 ₺
PEGI 7
PEGI 7
Korku

Açıklama

Submerged, sel altýnda kalmýþ gizemli bir þehri keþfe çýktýðýnýz ve geniþ arazilerde ýssýzlýðýn güzelliðini aradýðýnýz savaþ içermeyen bir üçüncü kiþi oyunudur. Bu oyunda, yaralý kardeþini küçük balýkçý teknesinde þehre getiren genç bir kýz olan Miku'nun rolünü üstleneceksiniz. Sel altýnda kalmýþ þehrin sokaklarýný tekneyle turlayýn, suya batmýþ binalara týrmanýn ve ölmek üzere olan kardeþinizi kurtarmak için gereken erzaký bulmak için þehri didik didik arayýn. Kendi temponuzda þehri keþfederken, bu renkli yerde saklý habitat ile karþýlaþacak ve yýkýlmýþ bir dünya ile parçalanmýþ bir ailenin hikayesini bir araya getiren gizli objeleri arayacaksýnýz.

Yayımlayan:
Uppercut Games Pty Ltd
Geliştiren:
Uppercut Games Pty Ltd
Çıkış tarihi
07.08.2015

Oynatılabilir

Xbox One
Xbox Series X|S

Özellikler

Xbox Live