แนวทางสำหรับแฟนไซต์ของ Xbox:

การแสดงโลโก้ Xbox บนแฟนไซต์หรือกระดานข้อความออนไลน์ที่ไม่ใช่เพื่อการค้า

แนวทางเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้คุณใช้โลโก้ Xbox® ได้อย่างเหมาะสมเมื่อสร้างแฟนไซต์หรือกระดานข้อความที่ไม่ใช่เพื่อการค้า โลโก้ Xbox เป็นเครื่องหมายการค้าของ Microsoft® Corporation และใช้ระบุผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่างของ Microsoft ในฐานะเจ้าของเครื่องหมายการค้า Microsoft มีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องเครื่องหมายการค้าของตนจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือที่อาจสร้างความสับสน และกำกับดูแลการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวโดยผู้อื่น

  1. คุณต้องไม่ใช้โลโก้ Xbox ใด ๆ บนหรือเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือสินค้าอย่างไม่เป็นทางการ
  2. คุณสามารถแสดงโลโก้ Xbox เพื่อระบุว่าคุณกำลังโฮสต์แฟนไซต์หรือกระดานข้อความที่ไม่ใช่เพื่อการค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบเกมและความบันเทิงของ Xbox เท่านั้น โลโก้ Xbox ต้องลิงก์กลับไปที่ http://www.xbox.com/ หรือลิงก์ไปยังเว็บไซต์เกมที่โฮสต์โดย Microsoft
  3. คุณต้องไม่ดัดแปลงโลโก้ Xbox ในลักษณะใดก็ตาม รวมทั้งขนาด สัดส่วน สี องค์ประกอบ ฯลฯ หรือสร้างภาพเคลื่อนไหว มอร์ฟ หรือบิดเบือนมุมมองหรือรูปลักษณ์ของโลโก้ดังกล่าว ห้ามวางสิ่งใดไว้ด้านหลัง ด้านหน้า หรือทับซ้อนกราฟิกที่ส่วนบนของโลโก้ Xbox
  4. โลโก้ Xbox ต้องไม่ปรากฏบนเว็บไซต์ของคุณในลักษณะที่อาจทำให้ไซต์ของคุณถูกเข้าใจผิดว่าเป็นไซต์ของ Microsoft รูปลักษณ์และเนื้อหาไซต์ของคุณไม่ควรเลียนแบบการโฆษณา บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ หรือการออกแบบเว็บไซต์ใด ๆ ของ Microsoft
  5. ห้ามสร้างโลโก้ที่เลียนแบบหรือคล้ายคลึงกับโลโก้ Xbox ใด ๆ
  6. คุณต้องไม่แสดงโลโก้ Xbox บนไซต์ใด ๆ ในลักษณะที่ทำให้ Microsoft หรือผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft เสื่อมเสียชื่อเสียง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรวมเนื้อหาที่เกี่ยวกับการพนัน สิ่งลามกอนาจาร เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือยาเสพติด
  7. แนวทางฉบับนี้มีไว้สำหรับโลโก้ Xbox โดยเฉพาะเท่านั้นและไม่มีผลใช้บังคับกับการใช้ชื่อเกม โลโก้ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของ Microsoft หรือบุคคลที่สามใด ๆ
  8. Microsoft ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขหรือยกเลิกแนวทางฉบับนี้ได้ตลอดเวลา

คำถามที่ถามบ่อย

ถาม: เหตุใด Microsoft จึงสนใจว่าฉันจะขายเสื้อยืดไม่กี่ตัวที่มีโลโก้ Xbox หรือไม่

ตอบ: เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีภาระผูกพันตามกฎหมายที่จะต้องควบคุมดูแลและบังคับใช้เครื่องหมายการค้าของตนไม่ให้ถูกใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือที่อาจสร้างความสับสน หากไม่สามารถบังคับใช้ได้ อาจทำให้เราสูญเสียสิทธิในเครื่องหมายการค้าอันมีค่าของเรา แม้ว่าเราส่งเสริมให้แฟน ๆ ที่ชื่นชอบการเล่นเกม Xbox ได้แสดงออก แต่เราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องบังคับใช้สิทธิของเรา

ถาม: แปลว่าฉันไม่สามารถใช้โลโก้ Xbox ใด ๆ บนไซต์ของตัวเองได้ถ้าจะวิพากษ์วิจารณ์ Microsoft หรือเกมใด ๆ ว่าไม่ได้เรื่องใช่ไหม

ตอบ: ไม่ใช่ คุณมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นว่าเกมนั้น ๆ ดีหรือไม่ สิ่งที่เราหมายถึงคือการใช้เครื่องหมายของเรากับเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือมีไว้สำหรับผู้ชมที่เป็นผู้ใหญ่ เครื่องหมายการค้าอาจได้รับความเสียหายได้หากมีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าว

ถาม: ฉันสามารถสร้างโลโก้ของตัวเองที่มีโลโก้ Xbox ใด ๆ ได้หรือไม่ โลโก้นั้นจะดูต่างไปจากเดิมเพราะมีถ้อยคำของฉันเอง

ตอบ: เราไม่อนุญาตให้รวมเครื่องหมายของเราไว้ในโลโก้ใหม่หรือการสร้างโลโก้ที่ดูเหมือนโลโก้อย่างใดอย่างหนึ่งของ Xbox คุณควรใช้โลโก้ Xbox ในบริบทของการให้ข้อมูลหรือข้อคิดเห็น และไม่ควรให้เป็นลักษณะเด่นของเว็บไซต์ของคุณ

ถาม: ฉันไม่ได้ขายอะไรเลย ที่บอกว่าไม่ใช่เพื่อการค้าหมายความว่าอะไร

ตอบ: กิจกรรมเพื่อการค้าอาจรวมถึงเรื่องง่าย ๆ เช่น การให้ลิงก์ไปเว็บไซต์เพื่อการค้าหรือการขายโฆษณา (หรือลิงก์ที่ได้รับการสนับสนุน) การใช้ลิงก์ที่ได้รับการสนับสนุนใด ๆ บนไซต์ที่มีโลโก้ Xbox ของเราควรมีให้น้อยที่สุด คุณต้องไม่ใช้โลโก้ Xbox หากไซต์ของคุณขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ