Police Simulator: Patrol Officers: Urban Terrain Vehicle DLC

Police Simulator: Patrol Officers: Urban Terrain Vehicle DLC

astragon Entertainment GmbHเกมจำลองสถานการณ์
ต้องมีเกม
ต้องมีเกม
สำหรับอายุ 12 ปีขึ้นไป
12+
มีเนื้อหารุนแรงปานกลาง

In-Game Purchases

เนื้อหานี้ต้องใช้เกม (แยกจำหน่าย)

ผู้เล่นหลายคนออนไลน์บนคอนโซลต้องใช้ Xbox Game Pass Ultimate หรือ Xbox Game Pass Core (จําหน่ายแยกต่างหาก)

คำอธิบาย

Make Brighton even safer, officer! Get the Urban Terrain Vehicle as your new police SUV, allowing you to arrest up to four suspects at the same time.

เผยแพร่โดย

astragon Entertainment GmbH

พัฒนาโดย

Aesir Interactive

วันที่วางจำหน่าย

11/10/2022

เล่นได้บน

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

ความสามารถ

  • Co-op แบบออนไลน์
  • ผู้เล่นหลายคนแบบออนไลน์