Just a Phrase by POWGI
Just a Phrase by POWGI

Just a Phrase by POWGI

Lightwood Games • เกมปริศนาประลองปัญญา • เกมตัวอักษร
เหมาะสมสําหรับ Xbox Series X|S
เหมาะสมสําหรับ Xbox Series X|S
การนำส่งอัจฉริยะ
การนำส่งอัจฉริยะ
รองรับ 1 ภาษา
เหมาะสมสําหรับ Xbox Series X|S
เหมาะสมสําหรับ Xbox Series X|S
การนำส่งอัจฉริยะ
การนำส่งอัจฉริยะ
รองรับ 1 ภาษา

คำอธิบาย

A hangman-style word game with a twist. One word in every phrase has been replaced by a homophone to make it tougher to deduce. Like NUCLEAR WAIST or STRIKE THE RIGHT CORD The new phrases sound familiar when read aloud, but have humorous or surreal new meanings.

เผยแพร่โดย

Lightwood Games

พัฒนาโดย

Lightwood Games

วันที่วางจำหน่าย

22/12/2564

เล่นได้บน

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

ความสามารถ

  • 4K Ultra HD
  • ผู้เล่นเดียว
  • Optimized for Xbox Series X|S
  • Smart Delivery
  • Xbox Achievements
  • สถานะ Xbox
  • Xbox Cloud Saves
  • Xbox Live