Godfall Ultimate Edition
Godfall Ultimate Edition

Godfall Ultimate Edition

Gearbox Publishing • บู๊และผจญภัย
เหมาะสมสําหรับ Xbox Series X|S
เหมาะสมสําหรับ Xbox Series X|S
การนำส่งอัจฉริยะ
การนำส่งอัจฉริยะ
เหมาะสมสําหรับ Xbox Series X|S
เหมาะสมสําหรับ Xbox Series X|S
การนำส่งอัจฉริยะ
การนำส่งอัจฉริยะ
สำหรับอายุ 16 ปีขึ้นไป
16+
มีเนื้อหารุนแรงมาก

ข้อเสนอการซื้อสินค้าในแอป

ต้องใช้ Xbox Game Pass Ultimate หรือ Xbox Live Gold เพื่อเล่นเกมบนคอนโซล (มีการสมัครใช้งานจำหน่ายแยกต่างหาก)

ในชุดนี้

คำอธิบาย

Smash through your enemies and seize ultimate power in this loot-powered action adventure set in a bright fantasy world. Godfall: Ultimate Edition is the best and most complete way to enjoy Godfall. Experience everything assembled in one package - the base game, the Fire & Darkness Expansion, and unlock the Ascended and Pre-order Cosmetic Packs for your journey. Aperion is on the precipice of ruin. You are the last of the Valorian knights, god-like warriors able to equip Valorplates, legendary armor sets that transform wielders into unstoppable masters of melee combat. Tear through foes as you climb through the elemental realms and challenge the mad god, Macros who awaits you at the top. Ascend in Godfall, the first-of-its-kind, looter-slasher, melee action-RPG. • Adventure through stunning vistas and challenge unique enemies in the Earth, Water, Air, and Fire Realms • Equip 12 unique Valorplates, each with evolving playstyles and fearsome looks • Complete challenges to unlock and show off your style with 123 unique Valorplate skins • Master all five weapon classes, each with unique playstyles and a variety of longswords, polearms, warhammers, greatswords, and dual blades • Level up, learn new skills, and uncover legendary weapons with devastating effects on the battlefield • Test your skills in the Dreamstones, Ascended Tower of Trials, and Lightbringer against the toughest foes and earn top-tier loot • Fight solo, or alongside friends with three-player PvE online co-op play Unlock cosmetic items from Ascended and Pre-order cosmetic packs: o Chrome and Gold Valorplate skins for Silvermane, Phoenix, and Greyhawk o Zer0’s Sword Longsword: Unleash the blade of a master assassin from another universe o Gold Shield skin, Gold Royal Banner skin, 5x Gold Weapon skins o Unique multiplayer lobby title o PlayStation exclusive: Orange Valorplate skin for Vertigo, Red for Typhon o Epic Games Store, Xbox, Steam: Red Valorplate skin for Vertigo, Yellow for Typhon Experience all the content in the Exalted Update: o Dive deeper into the story of Orin, Macros and Aperion with all new cutscenes o New Valorplate Shards, unlocking all new unique abilities for each Valorplate o 35 new ways to style your gear – 25 weapon, 5 banner, and 5 shield cosmetics o Dive into the Spirit Realms game mode with 6-player PvE online co-op play

เผยแพร่โดย

Gearbox Publishing

พัฒนาโดย

Counterplay Games Inc.

วันที่วางจำหน่าย

7/4/2565

เล่นได้บน

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

ความสามารถ

  • การร่วมมือแบบออนไลน์ (2-3)
  • ผู้เล่นหลายคนแบบออนไลน์ (2-3)
  • 4K Ultra HD
  • ผู้เล่นเดียว
  • 60 fps+
  • Optimized for Xbox Series X|S
  • Smart Delivery
  • Xbox Live