Fuga: Melodies of Steel
Fuga: Melodies of Steel
Game Pass

Fuga: Melodies of Steel

CyberConnect2 • เกมสวมบทบาท
เหมาะสมสําหรับ Xbox Series X|S
เหมาะสมสําหรับ Xbox Series X|S
การนำส่งอัจฉริยะ
การนำส่งอัจฉริยะ
Xbox Play Anywhere
เหมาะสมสําหรับ Xbox Series X|S
เหมาะสมสําหรับ Xbox Series X|S
การนำส่งอัจฉริยะ
การนำส่งอัจฉริยะ
Xbox Play Anywhere
สำหรับอายุ 16 ปีขึ้นไป
16+
มีภาษาที่รุนแรงมาก

ข้อเสนอการซื้อสินค้าในแอป

คำอธิบาย

"We have to fight! If we don't, everyone we love will be taken away!" One fateful night, a peaceful village is thrown into the flames of war. Determined to save their families, a group of children boards a giant tank and begins an offensive charge! Fuga: Melodies of Steel is an RPG where you place children, each with their own unique characteristics and skills, at different gun turrets in a tank to fight against the enemy. Living inside the tank, the children show emotion and gain affinity amongst each other. Manage these both to change the outcome of their journey! -A mysterious ancient weapon: The Taranis Taranis, the giant tank sheltering the children, conceals many mysteries and somehow seems to have its own will. In situations of crisis, it can release a forbidden weapon, the dreadful Soul Cannon. -Your adventure. Your choices. Will you make sacrifices for victory? Or will you seek another path? In this RPG, many choices have to be made in order to progress... but taking the safest road may not always be the best option. Faced with a desperate situation, what course of action will you choose?

เผยแพร่โดย

CyberConnect2

พัฒนาโดย

CyberConnect2

วันที่วางจำหน่าย

29/7/2564

เล่นได้บน

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S
  • พีซี

ความสามารถ

  • 4K Ultra HD
  • Spatial Sound
  • Optimized for Xbox Series X|S
  • Smart Delivery
  • Xbox Achievements
  • Xbox Play Anywhere
  • Xbox Live