Evil Genius 2: Cabal Pack

Evil Genius 2: Cabal Pack

Rebellionเกมวางแผน
ต้องมีเกม
ต้องมีเกม
สำหรับอายุ 12 ปีขึ้นไป
12+
มีเนื้อหารุนแรงปานกลาง, มีการสบถเล็กน้อย

เนื้อหานี้ต้องใช้เกม (แยกจำหน่าย)

คำอธิบาย

A cabal of Crime Lords are forming their own alliance, under the leadership of someone known only as ‘Espectro!’ Can the Evil Genius confront this wannabe Super Agent in time and bring them to their side, or is their destruction assured?! Included in the Cabal DLC Pack: • New Henchman (Espectro) • Themed reskins for other Henchmen (Eli Barracuda, Janet Bombe, Sir Daniel Ernest Hemingboone, Full Metal Jackie) • New Lair Equipment Item – Change your Henchmen’s visual appearance with the Cabal Indoctrination Chamber! • R.A.Y.G.U.N Interrogation Device • Accompanying Side Story objectives.

เผยแพร่โดย

Rebellion

พัฒนาโดย

Rebellion

วันที่วางจำหน่าย

11/30/2021

เล่นได้บน

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S
  • พีซี

ทำงานร่วมกับ