Eldest Souls
Eldest Souls

Eldest Souls

United Label • บู๊และผจญภัย • เกมสวมบทบาท
เหมาะสมสําหรับ Xbox Series X|S
เหมาะสมสําหรับ Xbox Series X|S
การนำส่งอัจฉริยะ
การนำส่งอัจฉริยะ
เหมาะสมสําหรับ Xbox Series X|S
เหมาะสมสําหรับ Xbox Series X|S
การนำส่งอัจฉริยะ
การนำส่งอัจฉริยะ
สำหรับอายุ 16 ปีขึ้นไป
16+
มีเนื้อหารุนแรงมาก

คำอธิบาย

Eldest Souls now includes ‘Depths of the Forgotten’: a free, major expansion which introduces a new and perilous region, three new bosses, a selection of special weapons, a weapon customisation system, and an all-new, obliterating ability. Following centuries of servitude, Man finally rebelled against the Old Gods, imprisoning these colossal calamities within the sacred walls of the Citadel. But an evil stirred within... In a final act of vengeance, the Old Gods have unleashed a great Desolation upon the world. Mankind is fading, with but a glimmer of hope remaining. Heavy is the burden that lies on one lone Warrior. Armed with a greatsword… of the purest Obsydian. Challenging Combat: Fast-paced and challenging Soulslike combat awaits, where every moment counts. Yet fortune favors the bold, and defeating the Old Gods may grant the player powers beyond mortal comprehension. Boss Brutality: Eldest Souls focuses on the toughest and most engaging of combat encounters - the Bosses! - with each Old God presenting a new and unique challenge for the player to overcome… with fitting rewards for those who triumph! An Ancient Kingdom: As you explore the labyrinthine passages, in search of the Old Gods, you’ll encounter intriguing NPCs, compelling questlines, and a series of dark and ominous mysteries. Slowly uncover the truth behind the Old Gods and their agelong imprisonment... Pixel Perfection: Bask in the pixel perfection of the consecrated Citadel, dripping in gorgeous 16-bit attention-to-detail. But don’t gaze too long. This monument of Human triumph has long been forgotten, and something dark has taken root deep within. Your Build. Your Rules: Every encounter with the Old Gods presents its own unique challenge… and rewards. Claim their celestial powers to unlock a vast array of unique Talents and Abilities, ready to customize your own combat style from a multitude of combinations. Features: • Battle your way through a series of uniquely challenging combat encounters • Discover a cast of intriguing NPCs and questlines as you explore the ancient Citadel • Unearth the mystery of the Old Gods, before total devastation befalls the World • Bask in the glorious pixel-perfect graphic style, dripping in gorgeous attention-to-detail • Your Build. Your Rules. Customize your own combat style from a multitude of ability combinations

เผยแพร่โดย

United Label

พัฒนาโดย

Fallen Flag Studio

วันที่วางจำหน่าย

28/7/2564

เล่นได้บน

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

ความสามารถ

  • 60 fps+
  • Optimized for Xbox Series X|S
  • Smart Delivery
  • Xbox Achievements
  • สถานะ Xbox
  • คลับ Xbox
  • Xbox Cloud Saves
  • Xbox Live