Dungeon of the Endless
Dungeon of the Endless

Dungeon of the Endless

SEGA Europe Ltd • อื่นๆ • เกมวางแผน • เกมจำลองสถานการณ์
รองรับ 4 ภาษา
รองรับ 4 ภาษา
สำหรับอายุ 7 ปีขึ้นไป
7+
มีเนื้อหารุนแรงเล็กน้อย

การเล่นโหมดผู้เล่นหลายคนแบบออนไลน์บนคอนโซลต้องมี Xbox Game Pass Ultimate หรือ Xbox Live Gold (มีการสมัครใช้งานจำหน่ายแยกต่างหาก)

คำอธิบาย

Dungeon of the Endless is a Rogue-Like Dungeon-Defense game, in which the player and their team of heroes must protect the generator of their crashed ship while exploring an ever-expanding dungeon, all while facing waves of monsters and special events as they try to find their way out...

เผยแพร่โดย

SEGA Europe Ltd

พัฒนาโดย

Amplitude Studios

วันที่วางจำหน่าย

16/3/2559

เล่นได้บน

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

ความสามารถ

  • การร่วมมือแบบออนไลน์ (2-4)
  • ผู้เล่นหลายคนแบบออนไลน์ (2-4)
  • Xbox Live