ข้อมูลการจัดอันดับเกม

สหพันธ์ International Age Rating Coalition (IARC) เป็นหน่วยงานที่ให้ข้อมูลการจัดอันดับเนื้อหาทั่วโลกสำหรับวิดีโอเกมเพื่อช่วยให้คุณระบุได้ว่าเกมนั้น ๆ เหมาะสมสำหรับบุตรหลานของคุณหรือไม่

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสหพันธ์ IARC และวิธีการจัดอันดับเกมต่าง ๆ ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสหพันธ์


สัญลักษณ์การจัดอันดับของ IARC

สัญลักษณ์การจัดอันดับของ IARC: 3+

3+

เนื้อหาเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 3 ปีขึ้นไปเท่านั้น

สัญลักษณ์การจัดอันดับของ IARC: 7+

7+

เนื้อหาเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไปเท่านั้น

สัญลักษณ์การจัดอันดับของ IARC: 12+

12+

เนื้อหาเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปเท่านั้น

สัญลักษณ์การจัดอันดับของ IARC: 16+

16+

เนื้อหาเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไปเท่านั้น

สัญลักษณ์การจัดอันดับของ IARC: 18+

18+

เนื้อหาเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น