Woodle Tree 2: Deluxe+
Woodle Tree 2: Deluxe+

Woodle Tree 2: Deluxe+

Fabio Ferrara - Chubby Pixel • Akcja i przygoda
59,99 zł
PEGI 3
3 lata lub więcej

Opis

Tym razem siy za przejmuj Krainy Lasu za pomoc czarnej substancji, która absorbuje ¿ycie i energiê od wszystkich ¿ywych stworzeñ! Czy bêdziesz wystarczajco zdolny, by pomóc Woodle'owi w jego deniu do odparcia tej ogromnej nowej siy za? Poznaj ten wspaniay œwiat i znajdŸ sposób na przywrócenie równowagi w nowej Przygodzie Platformowej Otwarty Œwiat z elementami RPG. Podró¿uj po ogromnych lasach, wysokich górach i bezdennych jeziorach, spotykajc nowe postacie, które pomog Ci w Twojej osobistej przygodzie podczas walki z wymagaj cymi wrogami. FUNKCJE: - Ogromny œwiat do swobodnego odkrywania! - Sekcje platformy zostay cakowicie przeprojektowane dla najbardziej zagorzaych graczy w tej nowej edycji Deluxe - Szybkie tempo nowych umiejêtnoœci i zagadek do rozwizania - Wzmocnienia i przedmioty, aby ulepszyæ swoj postaæ i leaf - lokalna kooperacja do 4 graczy, aby zagraæ w gówn przygodê z przyjaciómi! - Nowe dziwaczne postacie, które spotkasz podczas swojej misji: czy Ci pomog, czy spróbuj ciê zatrzymaæ?

Opublikowane przez
Fabio Ferrara - Chubby Pixel
Data wydania
4/17/2020

Można grać na

Xbox One
Xbox Series X|S

Funkcje

Lokalny tryb współpracy w usłudze Xbox (2-4)
Lokalny tryb dla wielu graczy w usłudze Xbox (2-4)
4K Ultra HD
HDR10
Tryb dla jednego gracza
Udostępnianie/podział ekranu
Ulepszone dla konsoli Xbox One X
Osiągnięcia w usłudze Xbox
Zapisy stanu gry w chmurze w usłudze Xbox
Xbox Live