ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ MICROSOFT

XBOX

ΕΑΝ ΔΙΑΜΕΝΕΤΕ (Ή, ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, Η ΚΥΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ) ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ "ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ" ΠΑΡΑΚΑΤΩ. ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.

Αυτοί οι όροι άδειας χρήσης συνιστούν μια σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και την Microsoft Corporation (ή μία από τις συγγενείς εταιρείες της). Ισχύουν για το λογισμικό που καθορίζεται παραπάνω και όλες τις υπηρεσίες ή ενημερώσεις λογισμικού της Microsoft (εκτός από τον βαθμό που οι εν λόγω υπηρεσίες ή ενημερώσεις συνοδεύονται από νέους ή πρόσθετους όρους, οπότε και αυτοί οι διαφορετικοί όροι ισχύουν μελλοντικά και δεν τροποποιούν τα δικαιώματά σας ή τα δικαιώματα της Microsoft σχετικά με λογισμικό ή υπηρεσίες πριν από την ενημέρωση). ΕΑΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΣΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΧΕΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ.

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ.

α) Γενικά. Μπορείτε να εγκαταστήσετε και να εκτελέσετε μία παρουσία του λογισμικού σε κάθε μία από τις δέκα συσκευές Windows 10/11 που είναι συνδεδεμένες με τον λογαριασμό Microsoft που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας στο Microsoft Store και αποκλειστικά για χρήση στα Windows.

β) Λογισμικό τρίτων. Το λογισμικό μπορεί να περιλαμβάνει εφαρμογές τρίτων για τις οποίες σας παραχωρείται άδεια χρήσης βάσει της παρούσας σύμβασης ή των όρων των τρίτων. Μπορείτε να αποκτάτε πρόσβαση στους όρους άδειας χρήσης, στις κοινοποιήσεις και στις βεβαιώσεις, αν υπάρχουν, για τις εφαρμογές τρίτων online στη διεύθυνση http://aka.ms/thirdpartynotices ή μέσω ενός συνοδευτικού αρχείου κοινοποιήσεων. Ακόμα και εάν αυτές οι εφαρμογές διέπονται από άλλες συμβάσεις, η αποποίηση ευθυνών, οι περιορισμοί και οι αποκλεισμοί ευθύνης από ζημιές που αναφέρονται παρακάτω ισχύουν επίσης στον βαθμό που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

γ) Στοιχεία ανοιχτού κώδικα. Το λογισμικό μπορεί να περιέχει λογισμικό τρίτων που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και παρέχεται με άδεια χρήσης ανοικτού κώδικα με υποχρεώσεις διαθεσιμότητας πηγαίου κώδικα. Αντίγραφα αυτών των αδειών χρήσης περιλαμβάνονται στο αρχείο ThirdPartyNotices ή σε άλλο συνοδευτικό αρχείο κοινοποιήσεων.

δ) Σύμβαση παροχής υπηρεσιών της Microsoft. Ορισμένες δυνατότητες του λογισμικού παρέχουν πρόσβαση ή βασίζονται σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Η χρήση αυτών των υπηρεσιών (αλλά όχι του λογισμικού) διέπεται από τους ξεχωριστούς όρους και τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων της Σύμβασης υπηρεσιών της Microsoft στη διεύθυνση http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=398923. Διαβάστε αυτούς τους όρους. Οι υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές.

2. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Το λογισμικό μπορεί να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με εσάς και την από μέρους σας χρήση του λογισμικού και να τις αποστέλλει στην Microsoft. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Microsoft για την παροχή υπηρεσιών και τη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών της Microsoft. Τα δικαιώματά σας σχετικά με την άρνηση συμμετοχής, αν υπάρχουν, περιγράφονται στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Ορισμένες δυνατότητες στο λογισμικό μπορούν να επιτρέπουν τη συλλογή δεδομένων από τους χρήστες των εφαρμογών σας που χρησιμοποιούν το λογισμικό ή έχουν πρόσβαση σε αυτό. Εάν χρησιμοποιείτε αυτές τις δυνατότητες για να επιτρέπετε τη συλλογή δεδομένων στις εφαρμογές σας, πρέπει να συμμορφώνεστε με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της λήψης τυχόν απαιτούμενης συγκατάθεσης των χρηστών, και να τηρείτε μια εμφανή πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων η οποία ενημερώνει με ακρίβεια τους χρήστες σχετικά με τον τρόπο χρήσης, συλλογής και κοινοποίησης των δεδομένων τους από εσάς. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση δεδομένων από την Microsoft στην τεκμηρίωση του προϊόντος και τη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της Microsoft στη διεύθυνση https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλες τις ισχύουσες διατάξεις της Δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων της Microsoft.

3. ΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. Παραχωρείται μόνο η άδεια χρήσης του λογισμικού. Δεν πωλείται το λογισμικό. Η Microsoft επιφυλάσσεται όλων των υπόλοιπων δικαιωμάτων. Εκτός εάν η ισχύουσα νομοθεσία σάς παραχωρεί περισσότερα δικαιώματα, παρά τον παρόντα περιορισμό, απαγορεύεται (και δεν έχετε κανένα δικαίωμα) να πράξετε τα παρακάτω:

α) επίλυση τυχόν τεχνικών περιορισμών στο λογισμικό που σας επιτρέπουν να το χρησιμοποιήσετε μόνο με συγκεκριμένους τρόπους,

β) αποσυμπίληση ή η ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα του λογισμικού ή απόπειρα αυτών των ενεργειών, εκτός και μόνο στο βαθμό που απαιτείται από τους όρους άδειας χρήσης τρίτων που διέπουν τη χρήση ορισμένων στοιχείων ανοιχτού κώδικα που μπορεί να περιλαμβάνονται στο λογισμικό,

γ) κατάργηση, ελαχιστοποίηση, αποκλεισμός ή τροποποίηση οποιωνδήποτε κοινοποιήσεων της Microsoft ή των προμηθευτών της στο λογισμικό,

δ) χρήση του λογισμικού για εμπορικές, μη κερδοσκοπικές ή κερδοφόρες δραστηριότητες,

ε) χρήση του λογισμικού με οποιονδήποτε τρόπο που είναι ενάντια στον νόμο ή για τη δημιουργία ή τη διάδοση κακόβουλου λογισμικού ή

στ) κοινή χρήση, δημοσίευση, διανομή ή δανεισμός του λογισμικού, παροχή του λογισμικού ως αυτόνομης φιλοξενούμενης λύσης για χρήση από άλλους ή μεταβίβαση του λογισμικού ή της παρούσας σύμβασης σε οποιονδήποτε τρίτο.

4. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ ΒΙΝΤΕΟ. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ AVC, VC-1 ΚΑΙ MPEG-4 PART 2 VISUAL ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ (i) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΤΥΠΑ ("ΠΡΟΤΥΠΑ ΒΙΝΤΕΟ") Ή (ii) ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ AVC, VC-1 ΚΑΙ MPEG-4 PART 2 ΠΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ή ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΒΙΝΤΕΟ. ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΟΥΤΕ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΕΜΜΕΣΑ ΟΤΙ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ MPEG LA, L.L.C. ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ http://aka.ms/mpegla.

5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ. Πρέπει να συμμορφώνεστε με την εθνική και διεθνή νομοθεσία και τους κανονισμούς εξαγωγών που ισχύουν για το λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων περιορισμών προορισμού, τελικών χρηστών και τελικής χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς εξαγωγών, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://aka.ms/exporting.

6. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Η Microsoft δεν υποχρεούται δυνάμει της παρούσας σύμβασης να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης για το λογισμικό. Οποιαδήποτε υποστήριξη παρέχεται "ως έχει", "με όλα τα σφάλματα" και χωρίς κανενός είδους εγγύηση.

7. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ. Το λογισμικό μπορεί να πραγματοποιεί περιοδικά έλεγχο για ενημερώσεις και να προβαίνει σε λήψη και εγκατάστασή τους για λογαριασμό σας. Μπορείτε να αποκτάτε ενημερώσεις μόνο από την Microsoft ή εξουσιοδοτημένες πηγές. Η Microsoft ενδέχεται να χρειαστεί να ενημερώσει το σύστημά σας για τον σκοπό της παροχής ενημερώσεων. Συμφωνείτε να λαμβάνετε αυτές τις αυτόματες ενημερώσεις χωρίς καμία πρόσθετη ειδοποίηση. Οι ενημερώσεις ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν ή να μην υποστηρίζουν όλες τις υπάρχουσες δυνατότητες λογισμικού, τις υπηρεσίες ή τις περιφερειακές συσκευές.

8. ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Η παρούσα ενότητα ισχύει εάν διαμένετε (ή, εάν πρόκειται για επιχείρηση, η κύρια επαγγελματική έδρα της επιχείρησής σας βρίσκεται) στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν έχετε μια διαφορά με τη Microsoft, εσείς και η Microsoft συμφωνείτε να προσπαθήσετε να την επιλύσετε ανεπίσημα εντός 60 ημερών. Εάν εσείς και η Microsoft δεν μπορείτε να επιλύσετε τη διαφορά, εσείς και η Microsoft συμφωνείτε να διεξαχθεί δεσμευτική διαιτησία μεταξύ ιδιωτών ενώπιον της Αμερικανικής Ένωσης Διαιτησίας (American Arbitration Association - ΑΑΑ), δυνάμει του Ομοσπονδιακού Νόμου περί Διαιτησίας (Federal Arbitration Act - FAA) και να μην εγείρετε αγωγή για επίλυση της διαφοράς ενώπιον δικαστή ή ενόρκων. Αντιθέτως, η απόφαση θα ληφθεί από έναν ουδέτερο διαιτητή. Δεν επιτρέπονται συλλογικές αγωγές, συλλογικές διαιτησίες, αγωγές που σχετίζονται με το δημόσιο συμφέρον και οποιαδήποτε άλλη διαδικασία στην οποία κάποιος ενεργεί ως αντιπρόσωπος. Δεν επιτρέπεται επίσης ο συνδυασμός ατομικών διαδικασιών χωρίς τη συγκατάθεση όλων των συμβαλλόμενων μερών. Η πλήρης Σύμβαση περί διαιτησίας περιλαμβάνει περισσότερους όρους και βρίσκεται στη διεύθυνση http://aka.ms/arb-agreement-1. Εσείς και η Microsoft συμφωνείτε με αυτούς τους όρους.

9. ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Η παρούσα σύμβαση, καθώς και τυχόν άλλοι όροι που μπορεί να παρέχει η Microsoft σε συμπληρώματα, ενημερώσεις ή εφαρμογές τρίτων, αποτελούν το σύνολο της σύμβασης για το λογισμικό.

10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. Εάν αποκτήσατε το λογισμικό στις Ηνωμένες Πολιτείες ή τον Καναδά, οι νόμοι της πολιτείας ή της επαρχίας όπου διαμένετε (ή, εάν πρόκειται για επιχείρηση, όπου βρίσκεται η κύρια επαγγελματική έδρα της επιχείρησής σας) διέπουν την παρούσα σύμβαση, τις αξιώσεις σε περίπτωση παραβίασης της σύμβασης και όλες τις άλλες αξιώσεις (όπως η προστασία των καταναλωτών, ο αθέμιτος ανταγωνισμός και οι αξιώσεις αδικοπραξίας), χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές του ιδιωτικού διεθνούς δικαίους, και με εξαίρεση τη διαιτησία για όλα τα θέματα της οποίας εφαρμοστέος είναι ο νόμος FAA. Εάν αποκτήσατε το λογισμικό σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, ισχύουν οι νόμοι της χώρας, με εξαίρεση τη διαιτησία για όλα τα θέματα της οποίας εφαρμοστέος είναι ο νόμος FAA. Αν υφίσταται ομοσπονδιακή δικαιοδοσία των Η.Π.Α., εσείς και η Microsoft συμφωνείτε ότι για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς για την οποία έχει γίνει προσφυγή σε δικαστήριο (εκτός των διαφορών που επιλύονται μέσω διαιτησίας), αποκλειστικά αρμόδια είναι τα ομοσπονδιακά δικαστήρια που εδρεύουν στην Κομητεία Κινγκ της Ουάσινγκτον των Η.Π.Α. Αν δεν υφίσταται ομοσπονδιακή δικαιοδοσία των Η.Π.Α., εσείς και η Microsoft συμφωνείτε ότι για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς για την οποία έχει γίνει προσφυγή σε δικαστήριο (εκτός των διαφορών που επιλύονται μέσω διαιτησίας), αποκλειστικά αρμόδιο είναι το Ανώτατο δικαστήριο που εδρεύει στην Κομητεία Κινγκ της Ουάσινγκτον των Η.Π.Α.

11. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ. ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ. Αυτή η σύμβαση περιγράφει ορισμένα νομικά δικαιώματα. Μπορεί να έχετε άλλα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των καταναλωτών, σύμφωνα με τους νόμους της πολιτείας, της επαρχίας ή της χώρας σας. Εκτός από τη σχέση σας με την Microsoft, μπορεί επίσης να έχετε δικαιώματα από τη σχέση σας με τον τρίτο κατασκευαστή από τον οποίο αποκτήσατε το λογισμικό. Η σύμβαση αυτή δεν μεταβάλλει τα άλλα δικαιώματά σας, εάν οι νόμοι της πολιτείας, της επαρχίας ή της χώρας σας δεν το επιτρέπουν. Για παράδειγμα, αν αποκτήσατε το λογισμικό σε μία από τις παρακάτω περιοχές ή αν έχει τεθεί σε ισχύ υποχρεωτική εθνική νομοθεσία, τότε ισχύουν για εσάς οι ακόλουθες διατάξεις:

α) Αυστραλία. Έχετε νόμιμες εγγυήσεις σύμφωνα με την νομοθεσία περί καταναλωτών της Αυστραλίας και η παρούσα σύμβαση δεν θίγει αυτά τα δικαιώματα με κανέναν τρόπο.

β) Καναδάς. Εάν αποκτήσατε αυτό το λογισμικό στον Καναδά, μπορείτε να διακόψετε τη λήψη ενημερώσεων με την απενεργοποίηση της δυνατότητας αυτόματης ενημέρωσης, την αποσύνδεση της συσκευή σας από το Internet (ωστόσο, εάν και όταν συνδεθείτε ξανά στο Internet το λογισμικό θα επαναλάβει τον έλεγχο για ενημερώσεις και για εγκατάστασή τους) ή με την απεγκατάσταση του λογισμικού. Η τεκμηρίωση του προϊόντος, εάν υπάρχει, μπορεί επίσης να καθορίζει τον τρόπο απενεργοποίησης των ενημερώσεων για τη συγκεκριμένη συσκευή ή το λογισμικό σας.

γ) Γερμανία και Αυστρία.

i. Εγγύηση. Το λογισμικό που διαθέτει κατάλληλη άδεια χρήσης θα λειτουργεί ουσιαστικά όπως περιγράφεται σε οποιοδήποτε υλικό της Microsoft που συνοδεύει το λογισμικό. Ωστόσο, η Microsoft δεν παρέχει καμία συμβατική εγγύηση σε σχέση με το λογισμικό με άδεια χρήσης.

ii. Περιορισμός ευθύνης. Σε περίπτωση δόλου, βαριάς αμέλειας, αξιώσεων που βασίζονται στον Νόμο περί ευθύνης λόγω ελαττωματικού προϊόντος (Product Liability Act), καθώς και σε περίπτωση θανάτου ή προσωπικής ή σωματικής βλάβης, η Microsoft ευθύνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Με την επιφύλαξη του ανωτέρω όρου υπό ii., η Microsoft θα ευθύνεται για ελαφρά αμέλεια μόνο εάν η Microsoft έχει διαπράξει παράβαση ουσιαστικών συμβατικών υποχρεώσεων, η εκπλήρωση των οποίων διευκολύνει τη δέουσα εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, η παράβαση των οποίων θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τον σκοπό της παρούσας σύμβασης και η συμμόρφωση με τις οποίες πρέπει να αποτελεί συνεχώς το αντικείμενο εμπιστοσύνης ενός συμβαλλομένου (αποκαλούμενες "πρωτεύουσες υποχρεώσεις"). Σε άλλες περιπτώσεις ελαφράς αμέλειας, η Microsoft δεν θα φέρει ευθύνη για ελαφρά αμέλεια.

12. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. Η ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ". ΕΣΕΙΣ ΦΕΡΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ. Η MICROSOFT ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΡΗΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΟΡΟ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ. ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η MICROSOFT ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΚΑΘΕ ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.

13. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ. ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΡΗΤΡΑ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΞΙΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ MICROSOFT ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΞΙΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 5,00 ΔΟΛΑΡΙΩΝ Η.Π.Α. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΞΙΩΣΕΤΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΟΠΩΣ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ Ή ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ.

Ο περιορισμός αυτός ισχύει για (α) οτιδήποτε σχετίζεται με το λογισμικό, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου του κώδικα) σε τοποθεσίες Internet τρίτων ή εφαρμογές τρίτων και (β) αξιώσεις που απορρέουν από αθέτηση της σύμβασης, της εγγύησης ή οποιουδήποτε όρου, αντικειμενική ευθύνη, αμέλεια ή άλλη αδικοπραξία ή οποιαδήποτε άλλη αξίωση και, σε κάθε περίπτωση, στην έκταση που το επιτρέπει το εφαρμοστέο δίκαιο.

Τα ανωτέρω ισχύουν επίσης ακόμη και αν η Microsoft γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την πιθανότητα των ζημιών. Ο παραπάνω περιορισμός ή αποκλεισμός μπορεί να μην ισχύει για εσάς, επειδή η πολιτεία, η επαρχία ή η χώρα σας ενδέχεται να μην επιτρέπει τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό ευθύνης από συμπτωματικές, παρεπόμενες ή άλλες ζημιές.