Αναφορά διαφάνειας Xbox

H αναφορά διαφάνειας Xbox καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ενεργειών στις οποίες έχει προβεί η Microsoft με στόχο την επόπτευση περιεχομένου στην πλατφόρμα Xbox. Στόχος μας είναι να μοιραστούμε μαζί σας τις διεργασίες που συμβαίνουν στο παρασκήνιο, έτσι ώστε να μπορέσει η κοινότητα να κατανοήσει την προσέγγιση και τις πρακτικές μας αναφορικά με την ασφάλεια. Το Xbox δεσμεύεται να εκδίδει αναφορές διαφάνειας Xbox σε εξαμηνιαία βάση.

Λήψη της πιο πρόσφατης αναφοράς: Ιανουάριος – Ιούνιος 2023

ΛΗΨΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ