Οδηγίες για τις τοποθεσίες των φαν του Xbox:

Εμφάνιση των λογοτύπων του Xbox σε μη εμπορικές τοποθεσίες των φαν ή σε οnline πίνακες μηνυμάτων

Αυτές οι οδηγίες προορίζονται να σας βοηθήσουν με τη σωστή χρήση των λογοτύπων του Xbox® όταν δημιουργείτε μη εμπορικές τοποθεσίες φαν ή πίνακες μηνυμάτων. Τα λογότυπα Xbox είναι εμπορικά σήματα της Microsoft® Corporation και χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό ορισμένων προϊόντων και υπηρεσιών της Microsoft. Ως κάτοχος εμπορικού σήματος, η Microsoft φέρει την ευθύνη προστασίας των εμπορικών της σημάτων από μη εξουσιοδοτημένη ή δυνητικά ασαφή χρήση και επίβλεψης της χρήσης αυτών των εμπορικών σημάτων από άλλους.

  1. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε κανένα από τα λογότυπα Xbox σε, ή σε σχέση με, ανεπίσημα προϊόντα, υπηρεσίες ή εμπορεύματα.
  2. Η εμφάνιση των λογοτύπων Xbox επιτρέπεται μόνο για να υποδείξετε ότι φιλοξενείτε μια μη εμπορική τοποθεσία φαν ή έναν πίνακα μηνυμάτων που σχετίζεται με το παιχνίδι και το σύστημα ψυχαγωγίας Xbox. Τα λογότυπα Xbox πρέπει να συνδέονται με την τοποθεσία https://www.xbox.com/ ή με μια τοποθεσία παιχνιδιού που φιλοξενείται από τη Microsoft.
  3. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση των λογοτύπων Xbox με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους, των αναλογιών, των χρωμάτων, των στοιχείων κ.λπ., ούτε η μετατροπή σε κινούμενα σχέδια, μορφοποίηση ή παραμόρφωση της προοπτικής ή της εμφάνισής τους με άλλον τρόπο. Μην τοποθετείτε γραφικά επικάλυψης πίσω, μπροστά ή με άλλον τρόπο πάνω από τα λογότυπα Xbox.
  4. Δεν επιτρέπεται η εμφάνιση των λογοτύπων Xbox στην τοποθεσία web σας με τρόπο που θα μπορούσε να προκαλέσει παρανόηση της τοποθεσίας web σας ως τοποθεσία της Microsoft. Η εμφάνιση και το περιεχόμενο της τοποθεσίας σας δεν πρέπει να μιμούνται διαφημίσεις, συσκευασία προϊόντων ή σχεδιασμό τοποθεσίας web της Microsoft.
  5. Μην δημιουργείτε λογότυπο που μιμείται ή είναι παρόμοιο με οποιοδήποτε από τα λογότυπα του Xbox.
  6. Δεν επιτρέπεται η εμφάνιση των λογοτύπων Xbox σε καμία τοποθεσία με τρόπο που αμαυρώνει τη φήμη της Microsoft ή των προϊόντων και των υπηρεσιών της. Αυτό περιλαμβάνει ενδεικτικά την ενσωμάτωση περιεχομένου που σχετίζεται με τυχερά παιχνίδια, πορνογραφία, αλκοόλ ή ουσίες.
  7. Αυτές οι οδηγίες αφορούν αποκλειστικά τα λογότυπα Xbox και δεν ισχύουν για τη χρήση τίτλων παιχνιδιών, λογοτύπων ή άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους.
  8. Η Microsoft διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να τροποποιήσει ή να τερματίσει αυτές τις οδηγίες ανά πάσα στιγμή.

Συνήθεις ερωτήσεις

Ε: Γιατί νοιάζεται η Microsoft αν πουλάω μπλουζάκια με τα λογότυπα του Xbox;

Α: Οι κάτοχοι εμπορικών σημάτων υποχρεούνται από τον νόμο να εποπτεύουν και να επιβάλλουν τα εμπορικά τους σήματα έναντι οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης ή δυνητικά ασαφούς χρήσης. Η μη επιβολή μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια των πολύτιμων δικαιωμάτων των εμπορικών σημάτων μας. Ενώ ενθαρρύνουμε τους φαν των παιχνιδιών Xbox να εκφράζονται, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να επιβάλλουμε τα δικαιώματά μας.

Ε: Δηλαδή δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω κανένα από τα λογότυπα Xbox στην τοποθεσία μου εάν πρόκειται να επικρίνω τη Microsoft ή ένα παιχνίδι που δεν μου αρέσει;

Α: Όχι. Έχετε το δικαίωμα της γνώμης σας για το αν ένα παιχνίδι είναι καλό ή όχι. Αναφερόμαστε στη χρήση των σημάτων μας με περιεχόμενο που είναι παράνομο ή προορίζεται για ενήλικο κοινό. Τα εμπορικά σήματα μπορεί να υποστούν ζημία εάν σχετίζονται με τέτοιο περιεχόμενο.

Ε: Μπορώ να φτιάξω το δικό μου λογότυπο που περιλαμβάνει οποιοδήποτε από τα λογότυπα του Xbox; Θα έχει διαφορετική εμφάνιση εφόσον θα έχει τις δικές μου λέξεις.

Α: Δεν επιτρέπεται η συμπερίληψη των σημάτων μας σε ένα νέο λογότυπο ή η δημιουργία ενός λογότυπου που μοιάζει με ένα από τα λογότυπα του Xbox. Η χρήση των λογοτύπων Xbox από εσάς θα πρέπει να χρησιμοποιείται στο πλαίσιο παροχής πληροφοριών ή σχολίων και όχι να αποτελεί κυρίαρχο χαρακτηριστικό της τοποθεσίας web σας.

Ε: Δεν πουλάω κάτι. Τι εννοείτε όταν λέτε μη εμπορικό;

Α: Η εμπορική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει κάτι τόσο απλό όπως την παροχή συνδέσεων σε εμπορικές τοποθεσίες web ή την πώληση διαφημίσεων (ή συνδέσεων χορηγίας). Οποιαδήποτε χρήση συνδέσεων χορηγίας σε τοποθεσίες που περιλαμβάνουν τα λογότυπα Xbox θα πρέπει να είναι πολύ περιορισμένη. Δεν επιτρέπεται η χρήση των λογοτύπων Xbox εάν η τοποθεσία σας πουλά προϊόντα ή υπηρεσίες.