Winterbottom
Winterbottom

Winterbottom

Take-Two • Πλατφόρμας • Γρίφοι και κουίζ
9,49 €

Περιγραφή

Swiping the mysterious Chronoberry Pie changed everything for our beloved Winterbottom... one bite made him more than an ordinary pie-grabbing humbug. That first taste changed him into something quite extraordinary, granting him the ability to break the rules of time. With these newfound time recording tricks up his cufflink, and with the help of his time clones, Winterbottom can now snatch pies with the greatest of ease. But on his journey to devour every pie, Winterbottom must mind the signs... the perils of being unstuck in time. Join Winterbottom on his award winning debut Misadventures as he chases pie through over 75 unique puzzles. There are no refunds for this item. For more information, see www.xbox.com/live/accounts.

Δημοσιεύτηκε από

Take-Two

Αναπτύχθηκε από

The Odd Gentlemen

Ημερομηνία κυκλοφορίας

17/2/2010

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

Xbox One
Xbox Series X|S

Δυνατότητες

Xbox Live