Verlet Swing
Verlet Swing

Verlet Swing

Digerati • Δράση και περιπέτεια • Πλατφόρμας
Για ηλικίες από 7 ετών και άνω
PEGI 7
Φόβος

Περιγραφή

Grab your hookshot and enter surreal fever dreams. An eccentric world where weird stuff happens. Where statues stare you down and you die on impact with any of your surroundings. That’s Verlet Swing – an abstract gauntlet that transforms into weirder and more challenging courses as you sail and soar through strange landscapes of koi fish, pizza slices and other bizarre obstacles. Key Features: 100 levels of fast-paced swinging action Increasingly surreal levels to swing through Progressively difficult gameplay. Only the best of swingers will reach the final levels! Test your swinging skills with leaderboards and Challenges mode Mixer broadcasting integration (Xbox One version only)

Δημοσιεύτηκε από

Digerati

Αναπτύχθηκε από

Flamebait Games © 2019 / Digerati © 2019 / Stage Clear Studios © 2019

Ημερομηνία κυκλοφορίας

14/6/2019

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Δυνατότητες

  • 4K Ultra HD
  • Ένας παίκτης
  • Xbox One X Enhanced
  • Επιτεύγματα Xbox
  • Παρουσία Xbox
  • Αποθήκευση στο cloud Xbox
  • Xbox Live