Vampire's Fall: Origins
Vampire's Fall: Origins

Vampire's Fall: Origins

Ultimate Games • Δράση και περιπέτεια • Παιχνίδια ρόλων
12,99 €
PEGI 12
PEGI 12
Μέτρια χρήση βίας, Ήπια βωμολοχία

Περιγραφή

For countless years the villagers of Vamp’Ire have enjoyed a life of peace and happiness. But now, rumors are spreading about a wielder of dark magic - a Witchmaster. Fearing the rumors to be true, the village musters a militia to prepare for the worst. You are a recruit enrolling to defend the village. Little do you know, fate has something special in store for you… A tribute to classic RPGs. Made with passion, by old-school gamers. Vampire’s Fall: Origins is a 2D open-world RPG with tactical combat. Create your character, choose your bloodline and venture out in the world. Will you wreck havoc in the land, or be the hero people are longing for? Features: - Open world - Fully customizable characters - Tactical combat - Immersive stories - Dialogue choices - Skills and abilities to shape your character - Choose your bloodline: Nosferatu, Ranjeni, Magistrav or Equides - Over 250 graphically unique weapons and armor

Δημοσιεύτηκε από
Ultimate Games
Αναπτύχθηκε από
Early Morning Studio
Ημερομηνία κυκλοφορίας
17/9/2020

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

Xbox One
Xbox Series X|S

Δυνατότητες

Ένας παίκτης
Επιτεύγματα Xbox
Παρουσία Xbox
Αποθήκευση στο cloud Xbox
Xbox Live