Tropico 5 - Paradise Lost
Tropico 5 - Paradise Lost

Tropico 5 - Paradise Lost

Kalypso Media • Προσομοίωση • Στρατηγική
7,99 €
Απαιτεί ένα παιχνίδι
Απαιτεί ένα παιχνίδι
PEGI 16
PEGI 16
Βία

Αυτό το περιεχόμενο απαιτεί ένα παιχνίδι (πωλείται ξεχωριστά).

Απαιτείται συνδρομή Xbox για την αναπαραγωγή online παιχνιδιού με πολλούς παίκτες σε κονσόλα (πωλείται ξεχωριστά).

Περιγραφή

The second DLC bundle pack for Tropico 5, serves up three thrilling scenarios complete with new buildings and additional avatar accessories. In Surfs Up! El Presidente must save the world from an intergalactic menace. In Gone Green transform Tropico into a sustainable paradise by using alternative energy. Finally you can help El Prez seize ultimate power in Supervillain, becoming the world’s most dangerous ruler and achieving global domination.

Δημοσιεύτηκε από
Kalypso Media
Αναπτύχθηκε από
Haemimont Games
Ημερομηνία κυκλοφορίας
24/6/2016

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

Xbox One
Xbox Series X|S

Δυνατότητες

Παιχνίδι για πολλούς παίκτες σε σύνδεση

Συνεργάζεται με

Συμπερίληψη