The Journey Down Trilogy
The Journey Down Trilogy

The Journey Down Trilogy

BlitWorks • Δράση και περιπέτεια
39,99 €
PEGI 12
PEGI 12
Μέτρια χρήση βίας, Ήπια βωμολοχία

Σε αυτό το πακέτο

Περιγραφή

Join Bwana on a breathtaking point-and-click adventure saga, in the full The Journey Down Trilogy bundle. Uncover secrets and reveal plots on a journey that spans from the sprawling metropolis of St. Armando to the ancient jungles and temples of the mythical Underland. This bundle includes The Journey Down: Chapter One, The Journey Down: Chapter Two and The Journey Down: Chapter Three. Get ready to embark on an epic journey of laughs and brain-teasing adventure! Features * A twisting tale of intriguing adventure * Tons of hand-painted environments * An all original jazzy reggae soundtrack * A fully voiced cast (English) * HD art and animations * English and German subtitles

Δημοσιεύτηκε από
BlitWorks
Αναπτύχθηκε από
SkyGoblin
Ημερομηνία κυκλοφορίας
1/6/2018

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

Xbox One
Xbox Series X|S

Δυνατότητες

Xbox Live