The Coma 2: Vicious Sisters
The Coma 2: Vicious Sisters

The Coma 2: Vicious Sisters

Chorus Worldwide Games • Δράση και περιπέτεια • Γρίφοι και κουίζ • Στρατηγική
Xbox Play Anywhere
10 Υποστηριζόμενες γλώσσες
Xbox Play Anywhere
10 Υποστηριζόμενες γλώσσες
Για ηλικίες από 16 ετών και άνω
PEGI 16
Έντονη βία

Περιγραφή

The Coma 2: Vicious Sisters is a Korean survival horror-adventure. Venture from your deserted school to survive the horrors of the night. Explore the surrounding Sehwa district and uncover the shadow realm's dark secrets. Use everything at your disposal to avoid a demoness hellbent on killing you! Mina Park, a student of Sehwa High, awakens at night in her school. It isn’t long before she realizes that something is amiss. The once-familiar school where she spends her evenings studying looks twisted by something dark and sinister. She finds herself pursued by someone or something that looks eerily like her teacher. To survive, Mina must venture beyond the boundaries of her school and into the surrounding district. There, she will encounter strange creatures, mysterious strangers, and uneasy allies. The Coma 2: Vicious Sisters is an atmospheric, story-driven game. Immerse yourself in the warped Sehwa district as you encounter an engaging cast of characters, solve puzzles, discover revealing clues, and fight for survival against a relentless psycho. Heroines, forced to confront their worst fears, rarely emerge unscathed. Over the course of the story, Mina will encounter dangerous scenarios from which she could sustain permanent damage. Craft items to anticipate future dangers to avoid injury. Dark Song is now more fearsome and powerful than ever before. Falling into her grasp could spell instant death. Running and wielding your flashlight makes you an easy target. You must precariously balance the urgency of exploration with your absolute need to survive!

Δημοσιεύτηκε από

Chorus Worldwide Games

Αναπτύχθηκε από

Devespresso Games, Headup Games

Ημερομηνία κυκλοφορίας

3/9/2020

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

  • Υπολογιστής
  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Δυνατότητες

  • Ένας παίκτης
  • Επιτεύγματα Xbox
  • Xbox Play Anywhere
  • Xbox Live