Spellbreak
Spellbreak

Spellbreak

Proletariat, Inc. • Δράση και περιπέτεια • Παιχνίδια ρόλων • Παιχνίδια βολών
Για ηλικίες από 12 ετών και άνω
PEGI 12
Μέτρια χρήση βίας

Αλληλεπίδραση χρηστών, Αγορές εντός του παιχνιδιού

+Προσφέρει αγορές εντός εφαρμογής.

Το online παιχνίδι με πολλούς παίκτες σε κονσόλα απαιτεί Xbox Game Pass Ultimate ή Xbox Live Gold (η συνδρομή πωλείται ξεχωριστά).

Περιγραφή

Unleash your inner battlemage in Spellbreak. When magic is forbidden, locked in the iron grip of the Vowkeepers, it’s up to you to resist and reclaim what’s yours. Harness the raw power of your gauntlets and tap into the unimaginable forces of the elemental planes . Soar into fierce battles, through floating islands and impossible terrain, to unleash the Breaker within. BUILD YOUR BATTLEMAGE Choose a class: Frostborn, Conduit, Pyromancer, Toxicologist, Stoneshaper, or Tempest. Each has its own playstyle, which you can customize with talents as you grow in power. Which will you master? COMBINE THE ELEMENTS A mighty battlemage isn’t limited to just one ability. Seize hold of two powerful magic gauntlets and blend devastating spell combinations to control the battlefield with fiery tornadoes, electrified gas clouds, and more! OUTPLAY YOUR RIVALS Explore the map and find tactical advantages to outplay your opponents. Discover hidden chests that contain magical runes and game-changing equipment. These items give you the ability to fly, teleport, control time, become invisible, and more. ENTER AN EVER-EVOLVING WORLD The fractured battleground of the Hollow Lands is just the beginning of your adventure in the greater world of Primdal. New chapter updates will reveal more of the deep, rich lore behind this powerful place and its people. BATTLE ACROSS THE HOLLOW LANDS Form a party of powerful battlemages and vanquish other players to stand victorious in this unique battle royale! Future updates will unlock exciting new game modes. Can you summon the strength, skill, and cunning to unleash the battlemage within?

Δημοσιεύτηκε από

Proletariat, Inc.

Αναπτύχθηκε από

Proletariat, Inc.

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Δυνατότητες

  • Πολλοί παίκτες online (2-42)
  • Παιχνίδι για πολλούς παίκτες σε πολλές πλατφόρμες Xbox
  • Μεταβλητός ρυθμός ανανέωσης
  • Επιτεύγματα Xbox
  • Παρουσία Xbox
  • Αποθήκευση στο cloud Xbox
  • Xbox Live