Slingshot Content Pack
Slingshot Content Pack

Slingshot Content Pack

Take-Two • Δράση και περιπέτεια • Στρατηγική • Προσομοίωση
Απαιτεί ένα παιχνίδι
Απαιτεί ένα παιχνίδι
Για ηλικίες από 18 ετών και άνω
PEGI 18
Βία

Αυτό το περιεχόμενο απαιτεί ένα παιχνίδι (πωλείται ξεχωριστά).

Περιγραφή

In this new set of linked Council missions, you will meet an enigmatic Triad operative, divert an alien ship’s course, and do battle with the aliens in the skies over China. The content pack also includes new customization options and a new soldier with a unique voice and story.

Δημοσιεύτηκε από

Take-Two

Αναπτύχθηκε από

Firaxis Games

Ημερομηνία κυκλοφορίας

4/12/2012

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Συνεργάζεται με