RetroMania Wrestling
RetroMania Wrestling

RetroMania Wrestling

Retrosoft Studios • Δράση και περιπέτεια • Κλασικά • Οικογένεια και παιδιά • Παιχνίδια μάχης • Άλλα • Αθλητισμός
1 Υποστηριζόμενες γλώσσες
1 Υποστηριζόμενες γλώσσες
Για ηλικίες από 12 ετών και άνω
PEGI 12
Σεξουαλικά υπονοούμενα

Περιγραφή

RetroMania Wrestling is a pick up and play arcade wrestling game with beautiful 2D sprites, incredible backgrounds and fast-paced arcade style game play. With 16 playable characters from legends up to today's superstars, RetroMania has something for everyone. There are 4 distinct game modes including Story Mode and over 50 possible match variations! Do you have what it takes to step into the RetroMania Wrestling ring?

Δημοσιεύτηκε από

Retrosoft Studios

Αναπτύχθηκε από

Retrosoft Studios

Ημερομηνία κυκλοφορίας

3/22/2021

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Δυνατότητες

  • Τοπικό παιχνίδι συνεργασίας Xbox (2-8)
  • Τοπικό παιχνίδι για πολλούς παίκτες Xbox (2-8)
  • Ένας παίκτης
  • Κοινή χρήση/διαχωρισμός οθόνης
  • Επιτεύγματα Xbox
  • Παρουσία Xbox
  • Αποθήκευση στο cloud Xbox
  • Xbox Live