Pumpkin Jack
Pumpkin Jack

Pumpkin Jack

Headup • Δράση και περιπέτεια • Πλατφόρμας
Βελτιστοποιημένο για Xbox Series X|S
Βελτιστοποιημένο για Xbox Series X|S
Βελτιστοποιημένο για Xbox Series X|S
Βελτιστοποιημένο για Xbox Series X|S
Για ηλικίες από 12 ετών και άνω
PEGI 12
Ήπια βωμολοχία

Περιγραφή

Pumpkin Jack is a Spooky Scary 3D platformer in which you embody Jack, the Mythical Pumpkin Lord! Dive into an Epic Adventure through otherworldly landscapes and help the Evil annihilate the Good! Dive into an Epic Adventure and help the Evil annihilate the Good! Follow the will of the Devil himself and slay your nemesis in an epic quest that will take you on a journey in the Boredom Kingdom, a mythical realm shattered by the Curse. You will meet friends along the way, from a haughty Owl to a snarky Crow! Discover Stunning atmospheres in a Colorful yet Spooky Scary Kingdom Travel through epic and dramatic settings, with each level having its own eerie atmosphere. Using a vibrant palette and high quality lighting effects, Pumpkin Jack invents its own unique cartoon universe inspired by the classic PS2 graphic style. Jump, Run & Climb to carve your own way in Unique Levels Pumpkin Jack is a classic 3D Platformer before anything else! Every level will challenge you through several themed platforms, all giving you new trials to complete. Fight for your life against Evil Beasts by using awesome Unlockable Weapons You will have to master the arts of dodging, timing and movement to vanquish Jack's foes. During the dynamic real time battles, choose which weapon you want to use and strike at the critical moment! Face Breathtaking Challenges and discover tons of Original Gameplays Solve puzzles that focus on physics, gravity and reflection. Inhabit a pumpkin head and burn books, hammer some moles, create a path for magic spheres… But also more! In each level, you will be faced with an action sequence using a new exclusive gameplay!

Δημοσιεύτηκε από

Headup

Αναπτύχθηκε από

Nicolas Meyssonnier

Ημερομηνία κυκλοφορίας

10/23/2020

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Δυνατότητες

  • 4K Ultra HD
  • Ένας παίκτης
  • 60 fps +
  • Βελτιστοποιημένο για Xbox Series X|S
  • Xbox One X Enhanced
  • Επιτεύγματα Xbox
  • Αποθήκευση στο cloud Xbox
  • Xbox Live