Ninjin: Clash of Carrots
Ninjin: Clash of Carrots

Ninjin: Clash of Carrots

Modus • Δράση και περιπέτεια
6 Υποστηριζόμενες γλώσσες
6 Υποστηριζόμενες γλώσσες
Για ηλικίες από 7 ετών και άνω
PEGI 7
Βία

Περιγραφή

Ninjin: Clash of Carrots is an anime-inspired beat-‘em-up with a gaggle of varied enemies, deep customization…and ninjas! Play through side-scrolling worlds consisting of multiple stages and collect carrots stolen by the evil Shogun Moe! Carrots act as currency which can be redeemed in the Corgi Store for new equipment, or the Shady Shop for special weapons, masks and other customization items. Grab a friend to join you in 2-player online or local co-op. Featuring over 150 weapons, projectiles, upgrades, and more to modify the experience to each player’s preference, Ninjin: Clash of Carrots is an action-packed thrill-fest with a unique and immersive storyline, stylish environments, and exciting and frenetic gameplay! Ninjin also features a unique survival mode called “Oni TV Show” where players will fight endless waves of enemies for rare rewards. This mode also supports local and online co-op.

Δημοσιεύτηκε από

Modus

Αναπτύχθηκε από

Pocket Trap

Ημερομηνία κυκλοφορίας

4/9/2018

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Δυνατότητες

  • Τοπικό παιχνίδι συνεργασίας Xbox (2-2)
  • Co-op online (2-2)
  • Τοπικό παιχνίδι για πολλούς παίκτες Xbox (2-2)
  • Πολλοί παίκτες online (2-2)
  • Κοινή χρήση/διαχωρισμός οθόνης
  • Xbox Live